SKENDE
PNEUSERVIS: +421 919 033_ 181
SKLAD: +421 917 719_ 632
OSOBNÉ PNEUMATIKY: +421 918 989_ 606
pneudt(zavináč)pneudt.sk
  +421 905 544_ 063
  +421 918 772_ 347
  +421 918 631_ 329
  +421 918 900_ 406
  +421 905 629_ 432
prihlasenie
OSOBNÉNÁKLADNÉMOTOCYKLEAGRO-IND OTR
RÝCHLE VYHĽADANIE:
VYBERTE SI
Z NAŠEJ PONUKY

Reset filtra

Info servis

POSTARAJTE SA O SVOJE PNEUMATIKY A ONY SA POSTARAJÚ O VÁS

PNEUMATKY, BEZPEČNOSŤ A LEGISLATÍVA

Pneumatiky sú jedinými časťami vozidla, ktoré sú v kontakte s vozovkou. Bezpečnosť pri zrýchlení, brzdení, riadení a ostrom odbočovaní závisí na relatívne malej plochy kontaktu s cestou. Je preto nesmierne dôležité udržiavať pneumatiky v dobrom stave a včas ich vymieňať vhodnými pneumatikami predpísaného rozmeru.

POUŽÍVAJTE PNEUMATIKY A DISKY PREDPÍSANÝCH PARAMETROV, UVEDENÝCH V TECHNICKOM PREUKAZE
VÁŠHO VOZIDLA t.j. ROZMERY, ZÁŤAŽOVÝ INDEX, RÝCHLOSTNÝ INDEX!!!

NEKOMBINUJTE RÔZNE TYPY PNEUMATÍK!!!

Okrem prípadu dočasného použitia náhradnej pneumatiky dodanej výrobcom pri defekte je nezákonné a nebezpečné používanie rôznych typov pneumatík na jednej náprave. Doporučuje sa tiež používanie jedného typu pneumatík pre všetky kolesá vozidla.

UDRŽUJTE SPRÁVNY TLAK V PNEUMATIKÁCH !!!

Doporučené tlaky v pneumatikách vášho vozidla nájdete v príručke od výrobcu alebo priamo na vozidle (dvierka nádrže, v priestore dverí na strane vodiča ...). V prípade, že tieto informácie nemáte, požiadajte o ne odborníkov v pneuservise.

Správne tlaky v pneumatikách majú priamy vzťah k zaťaženiu, rýchlosti a celkovému zaobchádzaniu s vozidlom a sú rozhodujúce pre maximálnu bezpečnosť, brzdenie, záber, stabilitu a dobrú životnosť pneumatiky.

Dlhodobejšie podhustenie spôsobuje nadmerné ohýbanie, zhoršenie vlastností kostry a náhle opotrebenie ramien (okrajov) behúňa. Taktiež sa zvýši spotreba paliva.

Nadmerné hustenie spôsobuje nepohodlnú jazdu vozidlom, zníženie plochy kontaktu pneumatiky s vozovkou, náhle opotrebenie stredu behúňa, nižšia stabilita a zvýšená náchylnosť pneumatiky na poškodenie spôsobené nárazom (výtlky, obrubníky ...).

Tlak v pneumatikách doporučujeme kontrolovať každé dva týždne a to len v studenom stave, keďže v prevádzke sa pneumatika zahrieva tlak sa zvyšuje. Doporučujeme používať spoľahlivé a presné meracie prístroje.

Nikdy nehustite pneumatiku nad maximálnu hodnotu stanovenú výrobcom pneumatiky!!!

KONTROLUJTE A ÚDRŽUJTE PNEUMATIKY V OPTIMÁLNOM STAVE !!!

Dôležitá je pravidelná kontrola pneumatík. Doporučujeme odstraňovať kamienky príp. iné predmety uviaznuté v behúni. Vypuklina na pneumatike znamená vnútorné poškodenie a musí byť skontrolovaná odborníkom. Odstráňte prípadné olejové či mastné škvrny vhodným odmasťovacím prípravkom.

HĹBKA DEZÉNU VAŠICH PNEUMATÍK - VODA - SNEH !!!

Nová osobná pneumatika má hĺbku dezénu cca 7-8mm. Zákonom povolená najnižšia hĺbka dezénu je 1,6mm po celom vonkajšom obvode behúňa v šírke troch štvrtín celkovej šírky dezénu pneumatiky.

Avšak pri hĺbke dezénu menej ako 4mm sa „mokrý záber" pneumatiky rapídne zhoršuje a brzdné dráhy za mokra sa dramaticky predlžujú. Z hľadiska bezpečnosti je teda vhodné uskutočniť výmenu pneumatík pred dosiahnutím zákonného minima.

Pri súvislej snehovej pokrývke je minimálna povolená hĺbka dezénu zimnej pneumatiky 3 mm. Skutočnosť je však taká, že zimná pneumatika s dezénom opotrebovaným na 50% a viac (t.j. viac ako „v poldraní"), má vlastnosti letnej pneumatiky. Preto doporučujeme použiť zimné pneumatiky s hĺbkou menej ako 4mm v letnom období a v zimnom období používať, čo najhlbší dezén.

ČAS VÝMENY LETNÝCH PNEUMATÍK („PREZUTIE") ZA ZIMNÉ !!!

Zásadnou chybou veľkej väčšiny vodičov je čakanie s prezúvaním na prvý sneh. Už pri teplote 7^(o)C zmes behúňa pneumatiky tvrdne a v kombinácii s chladnou vozovkou pneumatiky strácajú záber a brzdná dráha sa predlžuje. Je preto vhodné prezuť letné pneumatiky na zimné už pri teplotách okolo 5^(o)C. Zvýšite tým svoju bezpečnosť, vyhnete sa dlhým radám v pneuservisoch po napadnutí prvého snehu príp. pokute za nevyhovujúce pneumatiky. Prezutie zimných pneumatík na letné je taktiež vhodné až keď teploty trvale stúpnu nad 5^(o)C a je minimálny predpoklad, že ešte napadne sneh.

AKO EŠTE MÔŽTE ZVÝŠIŤ BEZPEČNOSŤ A ŽIVOTNOSŤ SVOJICH PNEUMATÍK

Nahustite svoje pneumatiky dusíkom príp. zmesou plynu na báze dusíka. Tieto zmesi sú bez kyslíka a vlhkosti, ktoré nežiadúco vplývajú na pneumatiku zvnútra. Pneumatiky si udržujú stabilnú teplotu, optimalizuje sa ich výkon a predlžuje sa ich životnosť. Vďaka väčším molekulám zmesí je tlak v pneumatike stabilnejší a nie je potrebná častá kontrola tlaku.

Vymieňajte ventily na kolesách aspoň 1x za dva roky - únava materiálu sa podpisuje aj na ventiloch a tým sa zvyšuje nebezpečie ich zlyhania.

Nepoužívajte pneumatiky staršie ako 6 rokov aj napriek tomu, že majú ešte dosť hlboký dezén.

NÁKUP POUŽITÝCH PNEUMATÍK (JAZDENKY)

Buďte osobitne opatrní pri kúpe použitých pneumatík.

Výhody: Nízka cena
Nevýhody: Nepoznáte históriu pneumatiky. Neviete ako bola používaná. Nevidíte vnútorné vady a poškodenia.
Vysoké bezpečnostné riziko nielen pre seba a spolujazdcov, ale aj ostatných užívateľov ciest.

Doporučujeme: Ak sa už z akýkoľvek príčin predsa len rozhodnete pre kúpu použitých pneumatík ponúkame vám niekoľko užitočných rád.

Dôkladne vizuálne skontrolujte pneumatiku nielen zvonku, ale aj zvnútra, po celom obvode.

Sledujte hĺbku dezénu, rovnomernosť opotrebovania dezénu, možné poškodenia dezénu, stav pätky (miesto dotyku s diskom), prípadné obnaženie oceľových vlákien.

Zvnútra skontrolujte povrch, ktorý by mal byť hladký, bez drsných pásikov a gumeného prachu, ktoré ostanú po jazde na pneumatike s nulovým tlakom. V takomto prípade je pneumatika nepoužiteľná.

Skontrolujte počet a stav opravovaných defektov. Čím ich je viac, tým je väčšie bezpečnostné riziko. Nie je možné určiť, či sú opravované miesta v 100% stave.

Skontrolujte bočnice - hľadajte možné zodraté miesta od obrubníkov, sledujte viditeľnosť písma.

Nechajte si pneumatiku „obuť" na disk, nahustiť a znovu skontrolujte, či drží tlak a či nemá vypukliny. Skontrolujte vek pneumatiky (nedoporučujeme kupovať pneumatiky staršie ako 5 rokov). Na starších pneumatikách sa vytvárajú trhlinky, ľahko viditeľné voľným okom.

Nikdy nekupujte použitú pneumatiku bez dôkladnej osobnej kontroly (napr. nákup cez internet) !!!

Ak nie ste dostatočne pripravení na dôkladnú kontrolu pneumatiky požiadajte o pomoc v pneuservise alebo si radšej zakúpte nové.

Akokoľvek dôkladná odborná kontrola bez prístroja (Sherograph), ktorý je schopný odhaliť vnútorné vady a poškodenia pneumatiky, môže znížiť riziká, avšak nie je zárukou, že používané pneumatiky sú spôsobilé na prevádzku.